Bakgrund 

Den australiska boskapshunden, Australisk Cattledog, skapades som ras omkring 1840. Rasen framtogs ursprungligen i Australien för att vakta, samla ihop och driva halvvild nötboskap genom svår terräng. Behovet av en lojal hund som kunde vakta och värna om sin ägare och dennes ägodelar var också stort. Det var genom att en storuppfödare av boskap korsade sina släthåriga blue merlefärgade collies med dingo, den australiska vildhunden, som man fick fram hårdföra hundar som tålde ansträngning och hetta och som hade dingons sätt att arbeta tyst. Den första officiella standarden godkändes 1903.

+

=


Denna text kommer från http://www.brukshundklubben.se/

Collie picture, click here