Lydility är en blandning mellan agility och lydnad. Lydility skapades i Finland på slutet av 90-talet.

Lydility får man poäng för samarbete och kontakt som finns mellan förare och hund. Det viktiga är att hunden försöker och den ska vilja göra momenten. I lydnad gör hunden ofta bara det föraren säger till om. Lydility är bara för dom som inte vill tävla i lydnad men ändå vill hålla igång hunden.

Lydility passar alla hundar, för den som tävlar på hög nivå i bruks så är detta en bra och avslappnad metod att träna mellan varven. 

För dom som har hunden enbart  för sällskap så är detta ett bra sätt att komma närmare sin hund som man på det här viset får bättre kontakt med.

 

I lydnasdelen får inte föraren röra vid hunden. Men hunden få röra vid föraren när den gör tex ett trick. Det finns två domare dom dömer var sin sak, den ena dömer skickligheten och den andre dömer viljan. Om hunden kanske misslyckas med uppgiften, men den försökte och då visr den vilja,

hunden får då låga poäng  för skicklighet men kan få höga för viljan. Det viktiga är att hunden uppför sig på ett naturligt sätt och har vilja för att göra momenten. Föraren får tala med hunden under momenten med den får inte ge godis eller leksak som inte tillhör tex ett trick som ska utföras.

Max poäng

Förtroende 140p

Skicklighet 140p

 

"Agility" delen är det också två domare, en som dömer skicklighet och en som dömer för harmoni. Här har inte snabbhet någon betydelse. Det finns en maxtid som är väl tilltagen, så tid ger ingen för eller nackdelar. Ekipage blir inte diskad vid eventuela fel men det blir poängavdrag. Man kan bestäma själv om man vill att hunden ska genomföra eller avstå tex ett visst hinder,

avstår man blir det poängavdrag. Hindren ska anpassas efter hundens storlek och ras vilket arrangören hjälper till med. Man använder samma hinder som finns i Agility men man använder ej A-hindret

Max poäng

Harmoni 60p

Skicklighet 60p

 

Totala poäng kan bli 400p

 

Det finns fem klasser i lydility

Det är obligatoriskt att räcka upp handen för att visa när man börjar eller

när man avslutat momentet, gäller både inom lydnad och "agility".

 

UPP