Lydnadsprovsbestämmelser klass I - III

Gällande från 2007-01-01 till 2011-12-31

Tryck här för att läsa dom!

 

Lydnadsprovet bestämmelser Elitklass

Gällande från 2007-01-01

Tryck här för att läsa dom!

 

I lydnad momentet ingår 4 klasser. Här nedan kommer ett schema över vad var och en innehåller.

 

 

Lydnadsklass I

Tandvisning

Platsliggning

Linförighet

Fritt följ

Platsläggande under gång

Inkallning

Ställande under marsch

Hopp över hinder

 

Lydnadsklass II

Platsliggning 3 min med gömd förare

Fritt följ

Platsläggande under gång

Inkallning med ställande

Stående under marsch

Apportering

Fritt hopp med sitt

Fjärrdirigering

 

Lydnadsklass III

Platsliggning 4 min med gömd förare

Fritt följ

Platsläggande under gång

Inkallning med ställande och läggande

Rutan med sändande, dirigering och inkallning

Apportering med hopp

Apportering av metall

Vittringsprov

Fjärrdirigering

 

Lydnadsklass Elit

Sittande i grupp

Platsliggning 4 min med gömd förare

Fritt följ

Stå, sitt, ligg under under marsch

Inkallning med ställande och läggande

Rutan med sändande, dirigering och inkallning

Apportering med dirigering

Apportering av metall och hopp över hinder

Vittringsprov

Fjärrdirigering

 

 

 

UPP