Redan tidigt under 1900-talet kom de första polishundarna till Sverige. Hundarna som var skyddstränade hade med sina förare från Tyskland. Tyskand var ett föregångsland för den modena hunddressyren, Inte fören på slutet av 1940-talet tog skyddshundsävliningar fart i Sverige.

I dag tillhör skydd en av bruksgrenarna.

I Skyddsarbete prövar man hundens förmåga att angripa och bevaka en figurant. I det första momentet har hunden en munkorg, i nästa moment tar man av munkorgen och figuranten får en skyddsarm som hunden ska

bita fast i för att stoppa figurantens flykt.

En hund ska bara gå till attack när en figurant försöker fly eller attackera föraren. Hunden får bara bita i figuranten om denna försöker fly, efter att figuranten har stannat och står stilla ska hunden omedelbart släppa skyddsarmen och gå över till att bevaka figuranten.

Föraren går därefter fram till hunden.

En skyddshund ska inte bara kunna angripa och skydda sig och sin förare den ska även kunna spåra och söka figuranten.

Spåret ska vara 600 m långt, 50 minuter gammalt och innehålla ett flertal moment. Det ska finnas fyra apporter utlagda i spåret och hunden ska klara av det inom 20 minuter. Söket görs i ett 100 m brett och 150 m långt område som är förlagt i kuperad terräng. I området finns även två figuranter gömda. Hunden ska arbetar i munkorg och påvisar figuranten genom att skälla eller att arbeta med sökrulle. Arbetet ska vara avslutat inom 10 minuter.

Det är väldigt viktigt att hunden dresseras rätt. Dessa hundar får aldrig bli agresssiva och bitska och ge sig på andra än figuranten under kommano. Hundarna ska kunna fungera lika bra I familj som på skyddsplanen.

En bra skyddshund bör ha mentala egenskaper som kamplust, försvarslust

och stabila nerver.

Skyddshundar tränas mest av väktare, polis, militärer och tävlingsintresserade in skydds

Vill man träna privat så måste man ha licens idag.

 

Skyddslicensen

 

Alla som vill tävla i IPO, BHP eller i svenskskydd måste från och med den 1 Jabuari 2002 inneha en skyddslicnes. Du kan läsa mera om regler på brukshundsklubbens hemsida.

 

Detta är licens för ekipage som ej tävlat före 2001-01-01  i en skyddsgrupp.

Tryck HÄR

 

 

Detta är licens för ekipag som  tävlade före 2001-01-01  i en skyddsgrupp.

Tryck HÄR

 

UPP