Sökhunden har en lång historia bakom sig, förr i tiden använde militärer hundar för att söka efter skadade soldater ut på fält och i länder som bla Norge användes sökhundar vid lavolyckor. I dagens sök använder man en figuranter iställe för en soldater. Figuranterna gömmer sig i skogen som kan vara ett kuperat skogsområde.

Appellklass

Sökområde: 100 meter brett, 50 meter långt. Två figuranter. Föraren dirigerar från en mittlinje i området hundens arbete.Hunden skall snabbt åt båda sidor genomsöka området.

Lägre klass

Sökområde: 100 meter brett, 100 meter långt. Tre figuranter, varav en skall vara helt dold, en så dold att den ej är fullt synlig och en öppet placerad. Tid för genomsöket: högst 10 minuter.

Högre klass

Som i lägre klass, men sökområdet skall vara 100 m brett och 200 m låmgt. Tid för genomsök: högst 15 minuter.

Elitklass

Som i lägre klass, men sökområdet skall vara 100 m brett och 300 m låmgt. Tid för genomsök: 17 minuter.

Sökhunden

Personsök och Föremålsök

 

UPP