Spårmomentet,  hunden ska metodiskt följa ett människor spår som är någon eller några timmar gammalt. På spåret är x antal spårpinnar utlagda + en slutapport. När hunden startar ska den ta upp spåret I rätt riktning och därefter markera alla spårpinnar + avslut.

 

 

Nu ska vi se hur bra näsa matte har!

Appellklass

300 meter långt förarspår (eller spår utlagt av person utsedd av föraren) med två apporter + en slutapport. Liggtiden för appellspår är 40-50 minuter. Spåret skall gå i två räta vinklar med en apport före första vinkeln, en apport mellan vinklarna och ett vid spårets slut.

 

Lägre klass

Spårning sker efter ett 400 meter långt, ca 50-60 minuter gammalt icke-förarspår. Spåret, vars utgångspunkt och riktning anges, ska gå I ett flertal vinklar. Spårläggaren ska lägga ut tre föremål på spåret, därav ett vid spårets slut. Spårtiden får uppgå till högst 20 minuter.

Högre klass

Spåret skall gå genom en 30x30 m stor ruta där hunden självständigt tar upp spåret inom 4 minuter, men om hunden misslyckas skall föraren anvisas en punkt utanför upptagsrutan där spåret med säkerhet passerar.

Spårning sker efter ett 1 200 meter långt 80-100 minuter gammalt spår

med. 7 apporter och en slutapport. Spåret, vars utgångspunkt och riktning anges, ska gå I ett flertal vinklar. Spårläggaren ska lägga ut tre föremål på spåret, därav ett vid spårets slut.

Spårtiden får uppgå till högst 30 minuter.

Elitklass

Upptag av spår sker i en 30x40 m stor ruta..Hunden skall själv ta upp spåret inom 4 minuter, men om hunden misslyckas får den ej delta I efterföljande moment spårning.

Spåret ska vara 1500 meter långt och ca 100-120 minuter gammalt, innehålla minst en spetsig vinkel och spårtiden får uppgå till högst 35 minuter.

 

Molars Jolly väntar på sin tur!

 

 

 

UPP