Vi gjorde ett person sök!

Troja tog genast upp vittringen!

Så satte hon av!

Hon fann genast figuranten!