Man dra en klöv efter sig samtigtig stänker man blod på marken.

Sen släpper man hunden på spåret

    På slutet får hunden sin belöning

Här går jag ut med min hund. Jag låter henne få ta upp spåret själv.

På slutet är lyckas stor.

Här vill hon ha tillbaka den.

Troja & matte ser en film om viltspår.

Troja gillade filmen skarpt.